Tianjin University

  • Ice Engineering Laboratory , Weijin Road 92, Nankai District , Tianjin 300072, China
  • Attn.: Prof. Yan Huang
  • +86 22 2740 6104
  • +86 22 2740 6104
  • [email protected]
  • www.tju.edu.cn


Contacts

Prof. Yan Huang