China Ship Scientific Research Centre (CSSRC)


Facilities

Deep Water Towing Tank

Downloads

Depressurized Towing Tank

Downloads

Small Ice Towing Tank

Downloads

Low Speed Wind Tunnel

Downloads

Cavitation Tunnel

Downloads

Great Cavitation Tunnel

Downloads

Multi-Purpose Cavitation Tunnel

Downloads

Rotating Arm Basin

Downloads

Seakeeping Basin

Downloads

Deep Water Ocean Basin

Downloads

6-DOF Vessel Motion Simulator

Downloads


Contacts

Prof. Baoshan WU

Prof. Zhenping Weng

Wentao Wang

Chengsheng Wu

Denghai Tang

Yinghui Wang

Jiang Lu

Gongzheng Xin

Yezhen Pang

Feng Zhao

Chunrong He

Shuxia Bu

Yukui Tian